Dance Fest Novi Sad

17-19.11.2017.

Novi Sad

European Open

Nov 2017.

Kanjiža

Sly Dance takmičenja

Dance Fest Novi Sad
17-19.11.2017. Novi Sad
European Open
Nov 2017. Kanjiža
Winter Open
Dec 2017. Banja Luka
Euro Show Dance Challenge
16.12.2017. Osijek